fbpx
Радиус: Off
Радиус:
км Set radius for geolocation
Търси

Условия за ползване

Моля, прочетете внимателно тези условия преди да използвате този уебсайт.

Общи условия

Тези условия за ползване (заедно с посочените в него документи) описват правилата и разпоредбите за използване на уебсайта на Примула Хилс ООД, намиращ се на адрес https://bg-gora.com/. Използването на нашия сайт включва достъп, сърфиране или използване на формулярите, обявени и интегрирани в нашите страници.

Моля, прочетете внимателно тези условия за ползване преди да се възползвате от информацията и услугите, които предлага нашият уебсайт.

Използвайки нашият уебсайт, вие потвърждавате, че приемате тези условия за ползване и декларирате, че ще ги спазвате. Ако не сте съгласни с тези условия за ползване, не трябва да използвате нашият уебсайт и следва незабавно да прекратите достъпа си до него.

Други приложими условия

Тези условия за ползване се отнасят до следните допълнителни условия, които важат за използването на нашият сайт:

 • Нашата политика за поверителност (достъпна посредством линк в долната част на нашият уебсайт), която определя условията, по които ние обработваме всички лични данни, които събираме от вас, или които ни предоставяте. Като използвате нашият уебсайт, вие се съгласявате с такава обработка и гарантирате, че всички данни, предоставени от Вас са коректни.

Информация за нас

www.bg-gora.com е уебсайт, управляван от „Примула Хилс“ ООД, с адрес на управление: гр. Габрово, ул. Ангел Кънчев 25А.

E-mail адрес за връзка: office@bg-gora.com.

Промени в тези условия

Ние от Примула Хилс ООД си запазваме правото да коригираме тези условия за ползване по всяко време, като следствие това действие ние незабавно ще редактираме и обновим тази страница.

Молим, от време на време, проверявайте тази страница, за да бъдете осведомени за всички промени, които сме направили и които пряко ви засягат, като потребители.

Промени в нашият уебсайт

Имайте предвид, че периодично актуализираме уебсайта и имаме пълното право да променяме съдържанието му по всяко време.

Ние не гарантираме, че нашият уебсайт или съдържанието в него, няма да съдържа грешки или пропуски.

Достъп до нашият уебсайт

Нашият сайт е разработен и съобразен с това да е достъпен без заплащането на такси.

Ние не гарантираме, че нашият сайт или каквото и да е съдържание в него, винаги ще бъде на разположение или, че достъпа до него ще е непрекъснат. Достъпът до нашия сайт е разрешен временно. Можем да спрем, да се оттеглим, прекратим или променим целият или част от нашият уебсайт без предупреждение. Ние няма да носим отговорност пред вас, ако по някаква причина нашият сайта не е на разположение временно или за какъвто и да е период от време.

Вие носите отговорност за извършването на всички необходими действия, за да имате достъп до нашият сайт.

Вие също така сте отговорни за това всички лица, които осъществяват достъп до нашите ресурсите, чрез вашата интернет мрежа да са запознати с тези условия за ползване, да ги приемат и да ги спазват.

Нашият сайт е насочен към хора, пребиваващи в Република България. Имайте предвид, че съдържанието, достъпно на/или чрез нашия сайт, може да е неподходящо или недостъпно на други места. Ние можем да ограничим достъпа до нашият уебсайт или някоя услуга/продукт, внедрени в него, на конкретно лице или от географски район по всяко време. Ако изберете да осъществявате достъп до нашият сайт извън Република България, правите това на свой собствен риск.

Използване на контактни форми

Ако използвате някой от формулярите за контакт на уебсайта, вашите данни ще бъдат получени от нас под формата на имейл. Ще поискаме името Ви и информация за контакт. Всички искани данни са необходими, за да можем да отговорим на Вашето запитване.

Няма да бъдете добавени към нито един бюлетин. Данните ви ще бъдат съхранени в нашият и-мейл архив, за да предприемем действие по отношение на вашето запитване. Имаме валиден SSL сертификат на www.bg-gora.com. Всички устройства от които осъществяваме достъп до нашите имейли имат антивирусен софтуер и са защитени с парола, което прави получените данни добре защитени.

Права на интелектуална собственост

Освен ако не е посочено друго, Примула Хилс ООД и/или нейните лицензодатели, притежават правата върху интелектуалната собственост за всички материали на BG-Gora.com. Всички права на интелектуална собственост са запазени. Можете да получите достъп до ресурсите на BG-Gora.com за ваша лична употреба, въпреки това вие сте подложени на ограниченията, определени и описани в настоящите Общи условия.

Не трябва да:

 • Препубликувате материал от BG-Gora.com;
 • Продавате, отдавате под наем или под-лицензирате материал от BG-Gora.com;
 • Възпроизвеждате, дублирате или копирате материали от BG-Gora.com;
 • Преразпределяте съдържание от BG-Gora.com;

Части от този уебсайт предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. Примула Хилс ООД не филтрира, редактира или преглежда коментари преди тяхното публикуване на сайта. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на Примула Хилс ООД, нейните служители и/или афилиейт партньори. Коментарите отразяват гледната точка и мнението на лицето, което публикува своята гледна точка и мнение. До степента, позволена от приложимите закони, Примула Хилс ООД, не носи отговорност за коментарите. Както и каквато и да е отговорност за вреди, щети или разходи, причинени и/или понесени в резултат на употреба, публикуване и/или появяване на Коментари на този уебсайт.

Примула Хилс ООД си запазва правото да следи всички коментари и да премахва тези коментари, които могат да се считат за неподходящи, обидни или причиняват нарушения на настоящите Общи условия.

Вие гарантирате, че:

 • Имате право да публикувате коментари на нашият уебсайт и притежавате всички необходими лицензи и съгласия за това;
 • Коментарите не нарушават правата на интелектуална собственост, включително без ограничение авторското право, патент или търговска марка на трета страна;
 • Коментарите не съдържат никакви клеветнически, обидни, неприлични или по друг начин незаконни материали, които са нарушение на поверителността;
 • Коментарите няма да се използват за търсене или насърчаване на незаконна дейност.

С настоящото Вие давате на Примула Хилс ООД лиценз за използване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други да използват, възпроизвеждат и редактират всички Ваши Коментари във всяка конкретна или във всички форми, формати или медии. Ние сме собственик или лицензополучател на всички права върху интелектуална собственост в нашия сайт и в публикуваният материал. Тези произведения са защитени от законите за авторското право.

Относно публикуваната информация

Съдържанието на нашия сайт е само за обща информация. Преди да предприемете или да се въздържите от каквото и да е действие, въз основа на съдържанието на нашият уебсайт, препоръчваме да се допитате до специалист, който да е способен да отговори на нуждите на вашият конкретен случай.

Въпреки че полагаме огромни усилия да актуализираме информацията на нашият уебсайт, ние не даваме гаранции, независимо дали изрични или подразбиращи се, че съдържанието на нашият сайт е точно, пълно или актуално.

Ограничаване на нашата отговорност

Имайте предвид, че ние няма да носим отговорност пред никой потребител за каквато и да е загуба или повреда във връзка с:

 • Използване или невъзможност за използване на нашия сайт;
 • Използване или разчитане на съдържание, показвано на нашия сайт.

Ако сте бизнес потребител, моля, имайте предвид, че по-специално не носим отговорност за:

 •  Загуба на печалби, продажби, бизнес или приходи;
 • Прекъсване на дейността;
 • Загуба на очаквани спестявания;
 • Загуба на бизнес възможност или репутация; 
 • Непреки или последващи загуби или щети.

Ние няма да носим отговорност за загуби или щети, причинени от вирус или друг технологично вреден материал, който може да зарази компютърното ви оборудване, компютърни програми, данни или друг патентован материал поради използването на нашият сайт или за вашето изтегляне на каквото и да е съдържание в него, или на всеки уебсайт, свързан с него.

Ние не поемаме отговорност за съдържанието на уебсайтове, свързани с нашия сайт. Ние няма да носим отговорност за загуби или щети, които могат да възникнат от използването им.

Вируси

Ние не гарантираме, че нашият уебсайт ще бъде защитен или свободен от грешки или вируси.

Вие сте отговорни за конфигурирането на вашите информационни технологии, компютърни програми и платформа за достъп до нашият сайт. Трябва да използвате свой собствен софтуер за защита от вируси.

Не трябва да злоупотребявате с нашият сайт, като съзнателно въвеждате вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е злонамерен или технологично вреден. Не трябва да се опитвате да спечелите неоторизиран достъп до нашият сайт, сървъра, на който се съхранява нашият сайт или всеки сървър, компютър или бази данни, свързани с нашият сайт. Ще докладваме за всяко такова нарушение на съответните правоприлагащи органи и ние ще сътрудничим с тези органи до пълното разкриване на самоличността на нападателя. В случай на такова нарушение, правото да използвате нашият сайт ще бъде незабавно прекратено.

Хипервръзки към нашето съдържание

Можете да направите връзка към нашата начална страница, при условие, че го направите по начин, който е справедлив и законен и не вреди на репутацията ни или пък да се възползвате от нея.

Не трябва да създавате връзка по такъв начин, че да предполагате каквато и да е форма на сдружаване или одобрение от наша страна, където няма такава.

Не трябва да установявате връзка към нашата начална страница в уебсайт, който не е ваш собствен.

Ние си запазваме правото да откажем разрешение за препращане към нашата страница без предизвестие.

Ако искате да използвате съдържанието на нашия сайт, за цели различни от посочените по-горе, моля свържете се с нас на office@bg-gora.com.

Следните организации могат да се използват хипервръзки към нашият уебсайт без предварително писмено одобрение:

 • Правителствени агенции;
 • Търсачки;
 • Информационни организации;

Тези организации могат да осъществят препращане до нашата начална страница, публикация или с друга информация за уебсайта, стига връзката: (а) по никакъв начин да не е измамна; (б) не означава погрешно спонсорство, одобрение на свързващата страна и нейните продукти и/или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Връзки и ресурси от трети страна в нашият уебсайт

Когато нашият сайт съдържа връзки към други сайтове и ресурси, предоставени от трети страни, тези връзки са предоставени само за ваша информация.

Ние нямаме контрол върху съдържанието на тези сайтове или ресурси.

Връзка с нас

За да се свържете с нас, моля пишете на office@bg-gora.com.

Благодарим Ви, че посетихте нашият уебсайт.