fbpx
Радиус: Off
Радиус:
км Set radius for geolocation
Търси

Преработка на дървен материал – рандеман

Под рандеман се разбира онова количество обработен дървен материал – дъски, летви, греди и др., което е получено от грубия (объл) материал при избичването и дялането му, изразено в проценти (%). Например казва се, че рандемана на дъските е 66%, което значи, че от 1 куб. метър объл дървен материал се получават 0.66 куб. метра […]

Нагоре