fbpx

EFUF 2023 е отворен за всички, които са ангажирани или проявяват интерес към управлението на градските гори, политиките, планирането и вземането на решения. Тази година се фокусира върху мениджъри, практици, консултанти и представители от групи заинтересовани страни (като лобисти, НПО-та, доброволчески групи и други).

Общата тема за EFUF 2023 е Градските гори като природни решения.

По-конкретно, 25-тият Европейски Форум за Градско Горскостопанство ще разгледа следните аспекти:

Тема 1: Градски гори и планове за зелените пространства в градовете
Разглеждане на предизвикателствата при планирането на съществуващите градски зелени пространства с дървета и на планирането на нови градски гори, включително гледните точки и възприятия на гражданите и максималното използване на услугите, предоставяни от градските гори.

Тема 2: Градски гори, градски дървета и вода
Разглеждане на ролята, която градските гори и градските дървета могат да играят в управлението на водата в и около градовете (като задържане на вода, намаляване на наводненията, ограничаване на замърсяването на водата), включително въздействието на сушите върху горските екосистеми.

Тема 3: Аспекти на биотичното управление в градското горскостопанство
Разглеждане на въздействието на вредители и болести и ролята на адаптивното управление за ограничаване на тези въздействия.

Местоположение: Kraków, Poland

Коментари 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с