fbpx
Радиус: Off
Радиус:
км Set radius for geolocation
Търси

Промените в НКОГТ свързани с товарните превозни средства, транспортиращи дървесина

Промените в НКОГТ свързани с товарните превозни средства, транспортиращи дървесина

С тази публикация бихме искали да обобщим всички промени, които бяха наложени, чрез измененията на Наредба № 1 от 30 януари 2012 г. за контрола и опазването на горските територии, върху превоза на дървесина и недървесни горски продукти чрез товарни превозни средства. Както вече знаете през 2016 год. влезе в сила изискването пътните товарни превозни средства, транспортиращи дървесина, да бъдат снабдени с изправни и функциониращи устройства за проследяване на движението им (GPS). Промените в Наредбата, които бяха обнародвани и влязоха в сила на 13.02.2020 год., засягат именно тези устройства.

Нека ви запознаем с основните промени:

Според ал. 2 от чл. 14б GPS устройствата следва да осигуряват непрекъснат запис на данните за временното местоположение и изминатите маршрути на товарните превозни средства, с опцията за последващо разглеждане на тези записи и данни. Историята на изминатите маршрути следва да се съхранява за минимум 90 дни.

Нововъведение е също така и задължението от страна на собственика/ползвателят на товарното превозно средство да представи следните документи в съответното РДГ, на чиято територия е данъчната регистрация на юридическото лице, или съответно адресната регистрация на физическото лице:

  • копие от регистрационните талони на съответните превозни средства, снабдени с GPS устройство;
  • заверено копие на документ (удостоверение), удостоверяващ монтирането и функционирането на GPS устройство;
  • удостоверение, издадено от фирмата, монтирала устройството, съдържащо потребителско име и парола за достъп в реално време до информацията от GPS устройството.

При промяна на тези данни съответните лица подаващи информацията са длъжни да уведомят писмено или по e-mail конкретното РДГ за датата и часа на промяната, както и да предоставят новите данни.

Промените влизат в сила на 13.02.2020 год., но въпреки това данните по ал. 3 и ал. 5 от чл. 14б се предоставят преди товарното превозно средство да се използва за транспортиране на дървесина и недървесни горски продукти. Т.е., ако фирма „X“ оперира сезонно чрез доставки на дърва за огрев от началото м. Април, тя следва да представи всички изброени по-горе документи (еднократно) в РДГ преди да започне своята дейност, а не до 13.02.2020 год.

Забранява се транспортирането на дървесина с товарни превозни средства, за които не са изпълнени изискванията на чл. 14б, ал. 1 – 4 от Наредба № 1 от 30 януари 2012 г. за контрола и опазването на горските територии.

Въпреки това, че промените са наскоро въведени, в сектора вече циркулират редица неверни твърдения, разногласия и противоречия спрямо тях. Редно или не, това задълбочено проследяване и достъп до личната ни информация от страна на проверяващият орган не е тема на тази публикация и всеки следва сам да тълкува тези мерки.

Коментари 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с