fbpx
Радиус: Off
Радиус:
км Set radius for geolocation
Търси

Промените върху предлаганата дървесина за битово отопление, спрямо Наредба № 6/07.10.2019

Промените върху предлаганата дървесина за битово отопление, спрямо Наредба № 6/07.10.2019

Преди всичко бихме искали да вметнем, че описаните по-долу разсъждения върху въведената в сила наредба и очакваните промени по нея са предмет на наше собствено тълкуване и не можем да се ангажираме със 100% законосъобразна информация. Наредбата е публикувана съвсем скоро и по наше виждане може да се нарече дори прибързана, което от своя страна води до доста неясноти и неразбиране от страна на пряко засегнатите страни. Ще отнеме време и множество дебати до пълното изясняване на публикуваният текст на въпросната. При желание да получите информация относно най-точно тълкуване, може да се обърнете към МЗХГ и РИОСВ.

Та какво точно ще промени въпросната наредба на практика? Какво точно би могла да засегне, кои ще са потърпевшите, какво се крие в същината и?

Нека започнем от това каква всъщност е идеята зад новите изисквания. Всичко тръгва от прекомерното замърсяване с фини прахови частици. Немалко източници, в това число и Световната здравна организация (WHO), сочат изгарянето на дърва и въглища за битово отопление като най-изпъкналият замърсител на въздуха. Според WHO то допринася за 38% от замърсяването с прахови частици, което е значима цифра в сравнение с 16% от промишлено изгаряне и 12% от автомобилен транспорт. Имайте предвид все пак – това са данни в световен мащаб и лично ние смятаме, че нещата значително се разминават при нас.

Наредбата въвежда серия от мерки, насочени към намаляване на вредните емисии от битовото отопление на твърдо гориво. Счита се, че дървесината със съдържание над 30% влажност отделя по-голям обем дим и следователно отделя повече вредни емисии. Основната мярка, която се предвижда да се предприеме на този етап, е ограничаване на продажбата на сурова дървесина (с влажност над 30%), съпроводена с редица други съпътстващи изисквания.

Нека вметнем, че не сме единствената страна с този тип регулации. В световен мащаб – Великобритания също гласи подобен тип ограничения и рестрикции, приложими след старта на тяхната правителствена стратегия за чист въздух, които се очаква да влязат в сила през 2022. Наред с ограничаването на предлагането на сурова дървесина за битово отопление, те обаче постепенно ще прекратят и продажбата на традиционните използвани в много от домовете въглища. Ще се приложат норми за сярно съдържание и ограничения за емисиите на дим от всички твърди горива. Как ще процедират те с предлагането и пазара на дървесина за битово отпление? Правителството ще се постарае да ограничи използването на сурова дървесина, без да ощетява хората и без да се възпрепятства домашното изсушаване на дървата за огрев. Смята се, че дървесината закупена в малки количества е по-вероятно да бъде изгорена незабавно и затова правителството обмисля да ограничи обема сурова дървесина, която търговците на дребно могат да продават. Това ще бъде с цел да се предотврати нежеланото изгаряне на сурова и влажна дървесина. Все още се преговаря по отношение на обема, но предложението за ограничение на продажбата е минималният обем закупувана дървесина от отделен клиент или домакинство да не пада под количеството от 2 куб. м.

Отново се прехвърляме на Наредбата. Посочените разпоредби ще се прилагат в общини или части от тях, където биват регистрирани превишения по показател фини прахови частици (ФПЧ). Териториалният обхват за прилагане на наредбата ще се определя чрез решение на общински съвет. Информация за превишени нива на показателя към общините ще предоставят Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ) ежегодно до края на м. Февруари последващата година. След което при вземане на решение на общински съвет и определеният обхват, информацията относно бъдещите предприемани мерки се оповестява публично.

Сигурно вече редица от вас – доставчиците/търговците на дърва за огрев, се питат, но как така, как бихме могли да се адаптираме спрямо това и какви са нашите ангажименти в случая? Не малко хора от бранша започнаха активно да обсъждат темата без да са цялостно запознати и това води до редица крайни твърдения и дори теории за това, че воденият от тях бизнес/търговия коренно ще се промени и ще се възпрепятства чрез налагането им на редица ограничения.

Не е точно така – ограничения има, но те по-скоро ще рефлектират върху крайния клиент. Основното задължение на доставчика (продавачът) ще е задължително да информира клиента си в коя категория попада предлаганият от него продукт – предмет на продажба – сурова или суха. Като в сила от 17.04.2020 г. регистрираните лица, издаващи превозни билети за транспортиране на дървесината, ще трябва задължително да вписват в него в коя категория се отнася превозваният продукт (дървесина).

От тук нататък след като продукта се достави до вратата на клиента, той (купувачът) поема изцяло отговорността за правилното съхранение и използването на дървесината за битово отопление.

Основните изисквания за използването на дървесина за битово отопление, при решение на общински съвет за ограничаване на вредните емисии, чрез рестрикции в даден териториален радиус са следните:

  • да е суха;
  • да не е обработвана повърхностно с бои, лакове, смоли и лепила;
  • да не е импрегнирана или да не е претърпяла друга химична обработка;
  • да не е свързана/примесена с други вещества и материали, включително текстил, пластмаси, гуми или други петролни продукти.

Относно съхранението – тя (дървесината) трябва да се съхранява покрита, върху подложки, на сухи и проветриви места. По долу в статията ще откриете и приложение, в което са посочени минималните срокове за естествено просувашане на сурова дървесина.

Може би не целенасочено, но при влизане в сила на упоменатите изисквания, пазарът на продукти за битово отопление в общини с ограничение на използваната дървесина в известен смисъл ще се преаранжира. Ще възникне нов тип категоризация на продукта. Освен широко разпространените дърва за огрев „метрови“ и „нацепени“ ще се появят и сурови и сухи. Цената ще бъде формирана спрямо това в коя графа се вписва.

Като заключение можем да кажем, че тази Наредба заявява ясен стремеж за спомагане регулирането на екологичният дисбаланс. Отделянето на вредни емисии и ФПЧ е сериозен проблем със световен обхват и мащаб. Замърсяването на въздуха води след себе си сериозни последици и вече се е превърнало в глобален проблем. Определено има необходимост от регулации и налагане на определени рестриктиращи мерки. Въпросът е: как тази Наредба и по-скоро нейното спазване и приложение ще повлияят на положението у нас?

Коментари 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с