fbpx
Радиус: Off
Радиус:
км Set radius for geolocation
Търси

Процедурата: изготвяне на горскостопанска програма

Процедурата: изготвяне на горскостопанска програма

Притежавате горски имот и желаете да се възползвате от него? Първата стъпка, която следва да предприемете, е срещата ви с регистриран инженер лесовъд. Възползвайте се от нашият каталог и открийте правоспособно лице във вашият регион. След щателен оглед, от страна на инженера, на всички предоставени от вас документи, той ще ви запознае с процедурата за осъществяване на този, вече далеч не лесен ред за усвояване на дървесина. Стъпка първа е изготвянето на „горскостопанска програма“ /ГСП/.

Нека започнем първо с комплекта документи, който следва да подготвите преди срещата ви с инженер лесовъда. Съществен е документът за собственост, било то нотариален акт – при собствена закупена гора, или решение на Поземлена комисия и удостоверение за наследници – при наследнически имот. След него по ред: скица на имот, таксационно описание – издава се от съответното горското стопанство, на чиято територия е имотът, извадка от картен лист – отново от горското стопанство, както и редица декларации в зависимост от конкретният ви случай, в това число и такива за обработка на личните ви данни.

След като изходите с всички посочени по – горе документи, протича среща с инженера и оглед на документите. Прави се първоначална оценка на имота и струва ли си предприемането на процедурата. При съгласие от страна на собственика се правят копия на всички документи и инженер лесовъда поема случая. Подписва се договор за изработка на ГСП, наред с декларация за съгласие за обработка на личните данни.

От тук следващата стъпка е в ръцете на инженер лесовъда, като вашият единствен ангажимент е поставянето на гранични точки на имота от оторизирана геодезическа фирма и трасирането на имота по границата. Лесовъда прави оглед на имота на терен и анализира, обобщава данните. Този оглед се нарича „таксация“ и в последствие на база него се изготвя индивидуално таксационно описание на имота.

След огледа на терен следва съществената част – описването и обобщаването на данните на имота и избора на насока за стопанисване по преценка на инженер лесовъда, съгласно нормативната уредба. Самата конструкция и съдъжание на програмата няма да бъде засегната в тази публикация, по-скоро искаме да ви запознаем с реда на изготвянето й.

След като инженер лесовъда приключи процеса по изготвяне на съдържанието на ГСП, тя се входира в Регионална инспекция по околната среда и водите за съгласуване и след това бива предадена в Регионалната дирекция по горите за утвърждаване. ГСП се разпределя за разглеждане към даден служител – експерт лесовъд, който да направи оглед на документите, както и на терен. След това по преценка и становище на служителя се взема решение от страна на директора на РДГ и тя бива утвърдена или отхвърлена. Издава се заповед от директора на РДГ с насоките на стопанисване на имота. Според нашите наблюдения, извлечени от години практики, този процес отнема известно техническо време в рамките на 1 – 4 седмици. Възползвайте се от централизираният и обществено достъпен регистър на ИАГ за проверка на статуса на внесените горскостопански програми.

Утвърдената горскостопанска програма се изпраща обратно при инженер лесовъда, след което той осъществява връзка със собственика и му съобщава резултата. Честито, вече преминахте стъпка I, необходима при предриемане на стопанисване на частен горскостопански имот.

Следва друг процес – маркиране на насаждението, спрямо насоките на горскостопанската програма. Този път това се извършва от техник-лесовъд и ще бъде тема на друга публикация. Очаквайте скоро в следващите публикации!

Коментари 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с